Kandavas novada
Izglītības pārvalde
 
Aktualitātes
Izglītības pārvalde
  Speciālisti
  Izglītības iestādes
  Pasākumu plāni
  Dokumenti
  Darba piedāvājumi
  Informācija par citām izglītības iestādēm
  Izglītības iestāžu konferences materiāli
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Interešu izglītība
Profesionālā izglītība
Profesionālās ievirzes izglītība
Jaunatnes Politika
Multifunkcionālais Jauniešu Inicatīvu Centrs Nagla
Biedrība Kandavas Novada Jauniešiem
Skolēnu Pašpārvalde
Pedagoģiski medicīniskā komisija
Bērnu tiesību aizsardzība
Galerijas
Iepirkumi
Noderīgas vietnes
Kandavas novads

Profesionālās izglītības kompetences centrs
Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

Adrese: Valteru iela 6, Kandava, LV-3120
e-pasts:
kandtehn@tukums.parks.lv
Tālr.: 63122502; fakss: 63122502
www.kandavastehnikums.lv

Direktors: Dace Rozentāle, tālr. 63122502
Direktora vietnieks mācību darbā: Rūdolfs Vizulis, tālr.63122879
Mācību daļas sekretāre: tālr. 63122882
Direktora vietnieks praktiskajā apmācībā: tālr.63122864© 2011 Kandavas novada Izglītības pārvalde