Kandavas novada Izglītības pārvalde

Iepirkumi

Publiskie iepirkumi

Publicēšanas datumsNosaukums, numursPieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņšStatuss
04.10.2016Iepirkums „Kandavas novada Izglītības pārvaldes īpašumā un valdījumā esošo autobusu apkope un remontdarbi”
18.10.2016Pārtraukts
03.08.2016Iepirkuma „Kandavas novada Izglītības pārvaldes īpašumā un valdījumā esošo transportlīdzekļu apkope un remontdarbi”
KNIP 2016/17
15.08.2016Noslēdzies
28.07.2016Iepirkums "Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas garderobes remonts"
KNIP 2016/16
08.08.2016Noslēdzies
13.07.2016Iepirkums "Biroja tehnikas apkope un remonts Kandavas novada Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām"
KNIP 2016/15
25.07.2016Noslēdzies
06.07.2016Iepirkums "Mēbeļu iegāde Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas vajadzībām"
KNIP 2016/14
18.07.2016Noslēdzies
04.07.2016Remontdarbi Kandavas internātvidusskolā
2016/13
15.07.2016Noslēdzies
22.06.2016Iepirkums „Ūdensvada sistēmas remonts Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks””
KNIP 2016/12
05.07.2016Noslēdzies
22.06.2016Iepirkums "Remontdarbi Vānes pamatskolā"
KNIP 2016/11
05.07.2016Noslēdzies
22.06.2016Remontdarbi Kandavas internātvidusskolā
KNIP 2016/10
05.07.2016Pārtraukts
06.06.2016Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu "Skolēnu formu iegāde Kandavas novada Zantes pamatskolas un vajadzībām"
KNIP 2016/9
20.06.2016Noslēdzies
03.06.2016Iepirkums „Konferenču un semināru ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanas Kandavas novada Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām”
KNIP 2016/8
14.06.2016Noslēdzies
27.05.2016Iepirkums „Griezto ziedu, ziedu pušķu, vainagu, ziedu kompozīciju, telpaugu un dekoru iegāde Kandavas novada Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu vajadzībām”
KNIP 2016/7
07.06.2016Noslēdzies
13.05.2016Skolēnu formu iegāde Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Kandavas novada Zantes pamatskolas un Vānes pamatskolas vajadzībām
KNIP 2016/6
25.05.2016Noslēdzies
05.05.2016 Iepirkums „Griezto ziedu, ziedu pušķu, vainagu, ziedu kompozīciju, telpaugu un dekoru iegāde Kandavas novada Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu vajadzībām"
KNIP 2016/5
18.05.2016Pārtraukts
02.05.2016Iepirkums "Tahtu iegāde Kandavas internātvidusskolas vajadzībām"
KNIP 2016/4
16.05.2016Noslēdzies
02.05.2016Iepirkums "Tahtu iegāde Kandavas internātvidusskolas vajadzībām"
KNIP 2016/3
16.05.2016Pārtraukts
07.04.2016Publisko iepirkuma likuma 2.pielikuma B daļas iepirkums "Ēdināšanas pakalpojumi Cēres pamatskolā, Vānes pamatskolā un Zemītes pamatskolā"
KNIP 2016/2
22.04.2016Noslēdzies
11.01.2016Atklāts konkurss "Malkas iepirkums Kandavas novada izglītības iestāžu vajadzībām"
KNIP 2016/1
12.02.2016Noslēdzies
02.11.2015Iepirkums "Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem"
2015/22
13.11.2015Noslēdzies
25.08.2015Iepirkums "Remontdarbu veikšana Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā"
KNIP 2015/21
07.09.2015Pārtraukts
25.08.2015Iepirkums "Mājturības un internāta atpūtas telpu iekārtu iegāde Kandavas internātvidusskolā"
KNIP 2015/20
07.09.2015Noslēdzies
11.08.2015Iepirkums "Ēdināšanas pakalpojumi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā"
KNIP 2015/19
21.08.2015Noslēdzies
20.07.2015Iepirkums "Ēdināšanas pakalpojumi Kandavas internātvidusskolā"
KNIP 2015/18
03.08.2015Noslēdzies
13.07.2015Iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana Kandavas internātvidusskolai"
KNIP 2015/17
24.07.2015Noslēdzies
30.06.2015Iepirkums "Mēbeļu izgatavošana un piegāde Kandavas internātvidusskolas vajadzībām"
KNIP 2015/16
13.07.2015Noslēdzies
06.07.2015Atklāts konkurss "Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Kandavas novadā 2015./2016. mācību gadā"
KNIP 2015/15
03.08.2015Pārtraukts
29.06.2015Iepirkums "3. un 4.stāva telpu grupa – atpūtas telpa vienkāršotā atjaunošana Kandavas internātvidusskolā"
KNIP 2015/14
13.07.2015Noslēdzies
26.06.2015Iepirkums "Žoga montāža un ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšana Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Zīļuks”"
KNIP 2015/13
07.07.2015Noslēdzies
26.06.2015Iepirkums "Remontdarbu veikšana Cēres pamatskolā"
KNIP 2015/12
07.07.2015Noslēdzies
26.06.2015Iepirkums "Mājturības kabineta vienkāršotā atjaunošana Kandavas internātvidusskolānternātvidusskolā"
KNIP 2015/11
07.07.2015Noslēdzies
18.06.2015Iepirkums "Remontdarbu veikšana Kandavas internātvidusskolā"
KNIP 2015/10
01.07.2015Noslēdzies
28.05.2015Iepirkums "Remontdarbu veikšana Kandavas novada Zantes pamatskolā"
KNIP 2015/9
08.06.2015Noslēdzies
26.05.2015Iepirkums "Žoga montāža un ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšana Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē "Zīļuks""
KNIP 2015/8
08.06.2015Pārtraukts
21.05.2015Iepirkums "Skolas formu iegāde Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas vajadzībām"
KNIP 2015/7
02.06.2015Noslēdzies
30.04.2015 Iepirkums "Kandavas Mākslas un mūzikas skolas iekštelpu un jumta lūkas remonts"
KNIP 2015/6
14.05.2015Noslēdzies
27.04.2015Iepirkums "Būvmateriālu iegāde Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām"
KNIP 2015/5
11.05.2015Noslēdzies
21.04.2015Iepirkums "Malkas iegāde Kandavas novada izglītības iestāžu vajadzībām"
KNIP 2015/4
05.05.2015Noslēdzies
20.04.2015Iepirkums „Mēbeļu iegāde Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas vajadzībām”
KNIP 2015/3
05.05.2015Noslēdzies
09.03.2015Iepirkums "Būvmateriālu iegāde Kandavas novada Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām"
KNIP 2015/2
20.03.2015Pārtraukts
24.02.2015Atklāts konkurss „Malkas iepirkums Kandavas novada izglītības iestāžu vajadzībām”
KNIP 2015/1
23.03.2015Noslēdzies
11.12.2014Iepirkums "Lampu nomaiņa Kandavas sporta hallē Skolas ielā 12, Kandavā, Kandavas novadā"
KNIP 2014/17
22.12.2014Noslēdzies
05.12.2014Iepirkums "Mēbeļu iepirkums Kandavas internātvidusskolas vajadzībām"
KNIP 2014/16
16.12.2014Noslēdzies
28.11.2014Iepirkums "Kandavas internātvidusskolas dušu un meiteņu tualešu remontdarbu veikšana"
KNIP 2014/15
09.12.2014Noslēdzies
25.11.2014Iepirkums "Kandavas internātvidusskolas dušu un meiteņu tualešu remontdarbu veikšana"
KNIP 2014/13
08.12.2014Pārtraukts
07.10.2014Iepirkums „Kandavas novada Izglītības pārvaldes īpašumā un valdījuma esošo transportlīdzekļu apkope un remontdarbi”
KNIP 2014/12
20.10.2014Noslēdzies
29.09.2014Iepirkums "Lampu nomaiņa Kandavas sporta hallē Skolas ielā 12, Kandavā, Kandavas novadā"
KNIP 2014/11
13.10.2014Noslēdzies
09.07.2014Iepirkums "Mēbeļu iegāde Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības ietāžu vajadzībām".
KNIP 2014/10
28.07.2014Pārtraukts
13.06.2014Iepirkums "Kandavas internātvidusskolas teritorijas labiekārtojumu elementu iegāde un uzstādīšana".
KNIP 2014/9
26.06.2014Noslēdzies
23.05.2014Iepirkums "Mēbeļu iegāde Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām".
KNIP 2014/8
09.06.2014Noslēdzies
20.05.2014Iepirkums "Biroja tehnikas piegāde, apkope un remonts Kandavas novada Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām".
KNIP 2014/7
05.06.2014Noslēdzies
23.04.2014Iepirkums "Griezto ziedu, ziedu pušķu, vainagu, ziedu kompozīciju, telpaugu un dekoru iegāde Kandavas novada Izglītības pārvaldes un tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām".
KNIP 2014/6
06.05.2014Noslēdzies
26.03.2014Iepirkums „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kandavas internātvidusskolai”.
KNIP 2014/5
07.04.2014Noslēdzies
04.03.2014Iepirkums „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu apsardzes nodrošināšana Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošajās izglītības iestādēs”
KNIP 2014/4
21.03.2014Noslēdzies
12.02.2014Iepirkums „Kurināmās malkas iegāde Kandavas novada skolu vajadzībām”
KNIP 2014/2
10.03.2014Noslēdzies
10.02.2014Atklāts konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kandavas internātvidusskolai”.
KNIP 2014/1
10.03.2014Noslēdzies
<>

Jaunākās galerijas